Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST-Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cwrs Ffi £145

Gwnewch gais
×

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Sul, 31/12/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cyflwyno ymgeiswyr i'r peryglon a'r risgiau sy'n gysylltiedig â chodi a chario ac yn amlinellu beth i'w ddisgwyl gan asesiad codi a chario.

Bydd yn galluogi gweithwyr i ddatblygu technegau codi a chario mwy diogel yn y gweithle.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu

 • Nodi peryglon trin â llaw
 • Nodi'r risgiau cysylltiedig a'r dulliau rheoli sydd ar gael
 • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad o weithgaredd trin â llaw

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
31/12/202308:30 Hyblyg7.001 £1450 / 12D0018162

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • darlithoedd
 • gwaith grŵp
 • gweithgareddau

Asesiad

 • Arholiad amlddewis.

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Lefel 2)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

 • CIST-Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth

Lletygarwch ac Arlwyo

Cogydd yn coginio mewn cegin

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur