HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cwrs Ffi £100

 • Dwyieithog:
  • CIST-Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cyflwyno ymgeiswyr i'r peryglon a'r risgiau sy'n gysylltiedig â chodi a chario ac yn amlinellu beth i'w ddisgwyl gan asesiad codi a chario.

Bydd yn galluogi gweithwyr i ddatblygu technegau codi a chario mwy diogel yn y gweithle.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu

 • Nodi peryglon trin â llaw
 • Nodi'r risgiau cysylltiedig a'r dulliau rheoli sydd ar gael
 • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad o weithgaredd trin â llaw

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/04/202309:00 Dydd Mawrth6.501 £1250 / 8CH4524T

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/07/202309:00 Dydd Iau6.501 £1250 / 8CH4524U

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • darlithoedd
 • gwaith grŵp
 • gweithgareddau

Asesiad

 • Arholiad amlddewis.

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Lefel 2)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 11/04/2023
Abergele
Dydd Iau, 27/07/2023