HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Dolgellau
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Lletygarwch ac Arlwyo, Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Iechyd a Diogelwch
 • Hyd

  1 diwrnod

  Cwrs Ffi £65

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cyflwyno ymgeiswyr i'r peryglon a'r risgiau sy'n gysylltiedig â chodi a chario ac yn amlinellu beth i'w ddisgwyl gan asesiad codi a chario.

Bydd yn galluogi gweithwyr i ddatblygu technegau codi a chario mwy diogel yn y gweithle.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu

 • Nodi peryglon trin â llaw
 • Nodi'r risgiau cysylltiedig a'r dulliau rheoli sydd ar gael
 • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad o weithgaredd trin â llaw

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • darlithoedd
 • gwaith grŵp
 • gweithgareddau

Asesiad

 • Arholiad amlddewis.

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Lefel 2)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.