Highfield Datrys Gwrthdaro a Diogelwch Personol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Dolgellau
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Busnes a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
 • Hyd

  1 diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhan fwyaf o leoliadau gwaith yn dod ar draws sefyllfaoedd anodd rhwng gweithwyr neu gydweithwyr ac, os na fydd y rhain yn cael eu trin yn y modd cywir, fe all achosi problemau difrifol i'r tîm neu'r sefydliad. Bydd datrys anghydfod yn rhoi i'r dysgwyr y technegau a'r gallu i ymdrin â nifer o sefyllfaoedd gwahanol. Bydd hyn yn rhoi hyder a lefel o ddealltwriaeth i chi, fel eich bod yn gallu rheoli sefyllfaoedd anodd yn effeithiol

£65

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Sesiwn ymarferol
 • Cyflwyno mewn dosbarth

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

 • 'Rheoli'n Ddiogel' (IOSH).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.