Highfield Datrys Gwrthdaro a Diogelwch Personol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CaMDA Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Busnes a Rheoli
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhan fwyaf o leoliadau gwaith yn dod ar draws sefyllfaoedd anodd rhwng gweithwyr neu gydweithwyr ac, os na fydd y rhain yn cael eu trin yn y modd cywir, fe all achosi problemau difrifol i'r tîm neu'r sefydliad. Bydd datrys anghydfod yn rhoi i'r dysgwyr y technegau a'r gallu i ymdrin â nifer o sefyllfaoedd gwahanol. Bydd hyn yn rhoi hyder a lefel o ddealltwriaeth i chi, fel eich bod yn gallu rheoli sefyllfaoedd anodd yn effeithiol

£65

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Sesiwn ymarferol
 • Cyflwyno mewn dosbarth

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

 • 'Rheoli'n Ddiogel' (IOSH).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.