Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008) (18eg Argraffiad Rheoliadau Gwifro)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Remote Learning, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn gyffredinol, mae'r cwrs hwn i weithwyr proffesiynol hen a newydd sydd angen dysgu neu ddiweddaru eu gwybodaeth am ofynion y Safonau Prydeinig ar gyfer gosodiadau trydan.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n cydlynydd cyrsiau byr ar 08445 460 460

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/11/202113:00 Dydd Gwener4.003 £4000 / 12D0012518

Gofynion mynediad

Gwybodaeth drydanol ar Lefel 2 o leiaf.

Llenyddiaeth: IET 18th Edition Wiring Regulations Current Edition.

Cyflwyniad

Darlithoedd, tasgau gwaith grŵp ac asesiadau ffurfiannol

Asesiad

 • Arholiad amlddewis ar-lein sy'n cynnwys 60 cwestiwn (120 munud)

Dilyniant

 • Dilyniant i gymwysterau 2392/2394/2395.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Gwener, 05/11/2021