Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

18FED ARGRAFFIAD RHEOLIADAU WEIRIO, AIL DDIWYGIAD - DEALL GOFYNION RHEOLIADAU GWIFRO (BS 7671:2018) (MAWRTH 2022)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod a Arholiad 2 awr (diwrnod 4)

Gwnewch gais
×

18FED ARGRAFFIAD RHEOLIADAU WEIRIO, AIL DDIWYGIAD - DEALL GOFYNION RHEOLIADAU GWIFRO (BS 7671:2018) (MAWRTH 2022)

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs byr diwygiad dau yn ddiweddariad ar y rheoliadau weirio a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2022.

Dealltwriaeth o ddiwygiad 2 a sut mae hyn yn berthnasol i osodiadau trydan o fewn ei derfynau gwaith.

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/10/202310:00 Dydd Iau18.504 £4000 / 12D0018189

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/11/202310:00 Dydd Iau18.504 £4000 / 12D0018378

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau Diwygiad 1-BS7671 18fed Argraffiad o Reoliadau Weirio o fewn 12 mis o fis Medi 2022.

Bydd y cwrs yn caniatáu ymgeiswyr â phrofiad blaenorol o AMD1 sydd eisiau diweddaru i ofynion Diwygiad dau BS7671.

Cyflwyniad

Dysgu wedi'i gyfeirio am reoliadau weirio ac astudio dan arweiniad

Bydd gofyn am gopi o 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. (Brown Book)

Asesiad

Arholiad yn y ganolfan, 60 Cwestiwn arholiad aml ddewis, 60% i basio

Bydd gofyn am gopi o 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Yn ogystal â hyn, lle bo hynny'n berthnasol gellir defnyddio Diwygiad 2 i BS 7671 hefyd fel dogfen rhydd. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfrifiannell na allwch ei rhaglennu.

Dilyniant

Archwilio a Phrofi

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • CIST Llangefni

Dwyieithog:

YDY

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig