Cwrs Defnyddio “Smartphones”, “iPads” a Chyfrifiadur tabled

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon, Holyhead
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  Cymuned
 • Hyd:

  10 wythnos – 2.5 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cwrs ar gyfer dechreuwyr neu ar gyfer unigolion sydd eisiau defnyddio eu dyfais yn fwy effeithlon. Sesiynau anffurfiol a llawn hwyl fydd yn cael eu cynllunio ar gyfer eich anghenion unigol chi. Dewch a'ch dyfais hefo chi.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs

Cyflwyniad

Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

Asesiad o waith cwrs drwy bortffolio a chwblhau cynllun datblygu personol.

Dilyniant

Ymlaen i gyrsiau Llythrennedd Digidol pellach er mwyn cryfhau sgiliau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.