Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  -

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael y cyfle i wella eich dealltwriaeth o'r hyn y gall cyfrifiaduron ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn ymwneud â gwahanol raglenni, yn cynnwys taenlenni, cyflwyniadau a chyhoeddi ynghyd â dysgu sut i gyrchu a defnyddio offer ar-lein.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

-

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.