Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CompTIA ITF+ Hanfodion TG (FCO-U61 Core Series)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12 mis

Gwnewch gais
×

CompTIA ITF+ Hanfodion TG (FCO-U61 Core Series)

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae CompTIA ITF+ yn cynorthwyo gweithwyr i benderfynu ydy gyrfa ym maes TG yn addas iddyn nhw, neu gall fod yn gyfle i ddatblygu gwell dealltwriaeth o TG.

ITF+ ydy'r unig dystysgrif cyn dechrau ar yrfa sy'n cynorthwyo myfyrwyr neu unigolion sy'n newid gyrfa i benderfynu ar eu gallu ym maes technoleg gwybodaeth neu benderfynu ai dyma'r yrfa iddyn nhw.

ITF+ ydy'r unig dystysgrif unigol sy'n ymdrin â phob maes sylfaenol TG, gan ddatblygu dealltwriaeth ehangach o TG. Mae hynny'n golygu ei fod yn berffaith ar gyfer gweithwyr heb gefndir technegol.

Mae ITF+ yn sefydlu fframwaith addysg TG i fyfyrwyr mewn lleoliadau eilaidd a thu hwnt i leoliadau eilaidd.

Mae’r cwrs hwn ar gael i drigolion sy’n byw yn chwe sir Gogledd Cymru sef Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Darperir ar-lein drwy gyfrwng e-ddysgu.

Asesiad

Arholiad ar-lein swyddogol o bell

Dilyniant

Bydd cwblhau tystysgrif CompTIA IT Fundamentals+ yn golygu y gallwch ddangos i gyflogwyr eich bod yn gallu defnyddio'r adnoddau TG y bydd eich sefydliad yn eu defnyddio, yn gallu arddangos eich sgiliau technolegol, ac yn golygu y byddwch o fudd i'r busnes.

Y dystysgrif ydy'r cam cyntaf tuag at yrfa ym maes TG ac, ynghyd â thystysgrifau CompTIA eraill gallwch fynd ymlaen i weithio mewn meysydd fel:

 • Dadansoddwr Cymorth TG Iau
 • Technegydd Cymorth TG
 • Peiriannydd Rhwydwaith Iau
 • Datblygwr Meddalwedd Iau
 • Dadansoddwr Iau ym maes Busnes

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau