Dyfarniad Lefel 4 mewn CIM mewn Technegau Marchnata Digidol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  15 sesiwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn gweithio fel swyddog marchnata iau mewn sefydliad neu swyddog marchnata mewn Busnes Bach a Chanolig

Erbyn diwedd y modiwl hwn byddwch yn gallu:

 • deall sut i ddefnyddio adnoddau a thechnegau marchnata digidol
 • asesu gwahanol gymwysiadau marchnata digidol
 • Deall sut i integreiddio marchnata digidol a marchnata all-lein
 • Deall sut i gynyddu ymgysylltiad y rhanddeiliaid
 • Deall sut i ddatblygu cynllun marchnata digidol
 • Defnyddio ac addasu dadansoddiadau marchnata digidol.

Gofynion mynediad

I astudio'r cwrs Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol neu'r cwrs Tystysgrif mewn Technegau Marchnata Digidol, bydd angen o leiaf blwyddyn o brofiad arnoch yn y diwydiant neu gymhwyster lefel 3 perthnasol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad

Bydd gofyn cyflwyno aseiniad yn seiliedig ar thema a sefydliad penodol.

Cyflwynir y rhaglen yn ddwyieithog, ond caiff y gwaith ei asesu yn Saesneg.

Dilyniant

Tystysgrif mewn Marchnata Digidol Proffesiynol (angen dau fodiwl arall Lefel 4).

Dilyniant i raglen marchnata lefel uwch.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.