Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu (Cynorthwyydd Dysgu)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  34 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i hanelu at y rhai sy'n gweithio mewn lleoliad ysgol, o dan oruchwyliaeth, neu ar gyfer y rhai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion, er enghraifft, fel Cynorthwyydd dosbarth.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Mae'r cymhwyster lefel 2 yma'n cael ei gyflwyno yn bennaf yn y coleg trwy sesiynau a addysgir, gweithgareddau ymarferol a sesiynau tiwtorial.

Asesiad

Mae'r unedau o fewn y cymhwyster hwn yn gofyn am wybodaeth ysgrifenedig ar ffurf portffolio yn ogystal ag asesiad trwy arsylwi uniongyrchol.

Dilyniant

Gallech symud ymlaen at nifer o raglenni eraill yn Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?