Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dolgellau
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    10 weeks per term. 3 hours per week

Gwnewch gais
×

Celf i Bawb

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Creu lluniau o fywyd llonydd a thirluniau (os bydd y tywydd yn caniatáu) gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Ymchwilio i dechnegau lluniadu ar sail arsylwi, ac arbrofi gyda phaent, collage a chyfryngau eraill i ryddhau eich creadigrwydd.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Gweithdai

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Cyrsiau celf eraill yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

  • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun