Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

CLERC LLYFR PRYNIADAU, Rhan Amser, Pwllheli

Cyfeirnod y Swydd: CS/367/22

Cyflog

£12, 376 - £13, 470 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

24 Awst 2022 12:00

CYNORTHWY - YDD CEFNOGI DYSGU (Sgiliau Byw yn Annibynnol), RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR, Lleoliadau Gwaith Amrywiol

Cyfeirnod y Swydd: CM/369/22

Cyflog

£11.81 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau)

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

19 Awst 2022 12:00

SWYDDOG LLES A CHYFOETHOGI PROFIADAU - DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (hyd at Awst 2023)

Cyfeirnod y Swydd: AS/370/22

Cyflog

£19,980.60 - £21,395.07 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

18 Awst 2022 12:00

DARLITHYDD - GOFAL, DATBLYGIAD AC ADDYSG PLANT, RHAN AMSER, TAL YR AWR, COLEG MENAI

Cyfeirnod y Swydd: CM/373/22

Cyflog

£18.50 - £28.60 yr awr, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

25 Awst 2022 12:00

TECHNOLEGYDD BWYD CYNORTHWYOL, Swydd Dros Dro Penodol tan Mehefin 2023

Cyfeirnod y Swydd: BD/375/22

Cyflog

£24, 352 - £26, 425 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

25 Awst 2022 12:00

DARLITHYDD - ADDYSG SYLFAENOL I OEDOLION 0.5, Rhan Amser, Lleoliadau Cymunedol, Conwy a Dinbych

Cyfeirnod y Swydd: CM/374/22

Cyflog

£13, 690- £21, 162 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

23 Awst 2022 12:00

DATBLYGWR BUSNES - Canolfan Technoleg Bwyd (SWYDD DROS DYMOR PENODOL TAN 30 MEHEFIN 2023)

Cyfeirnod y Swydd: BD/377/22

Cyflog

£27, 287 - £29, 114 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

25 Awst 2022 12:00

DARLITHYDD MEWN SEICOLEG, LLAWN AMSER, COLEG LLANDRILLO

Cyfeirnod y Swydd: CL/380/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

25 Awst 2022 12:00

ASESYDD DYSGU SEILIEDIG AR WAITH – FFERYLLOL, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

Cyfeirnod y Swydd: BD/378/22

Cyflog

- £15.10 – £16.38 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

25 Awst 2022 12:00

Pagination

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo