Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Aelod o Dim y Bar a’r Bwyty

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Dewch i ymuno a'n tim un gwych yma yn Haven fel Aelod Tim Bwyty!

Fel rhan o’n Tîm Bwyd a Diod, byddwch yn…

- Gweini ar ein Gwesteion a chymryd archebion

- danfon bwyd blasus a diodydd blasus i'r byrddau

- Helpu i sicrhau bod y bwyty'n edrych yn anhygoel, a'i fod bob amser yn lân ac yn ddiogel

- Cefnogi'r Tîm ehangach trwy gydweithio i sicrhau bod pob Gwesteion yn cael eu gwasanaethu yn brydlon, gan gadw amseroedd aros mor isel â phosibl

Tal: 16 i 17 £7.50, 18 i 20 £9.97, 21+ £11.4 yr awr


Sut i wneud cais

Manylion Swydd

Lleoliad

Pwllheli

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

http://Havencareers.com

Dyddiad cau

05.07.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi