Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae Byd Mary Jones yn ganolfan ymwelwyr genhadol sy'n adrodd hanes Mary Jones a Thomas Charles, ac effaith y llyfr mwyaf poblogaidd yn y byd – y Beibl – ar Gymru a thu hwnt. Fe’i lleolir ar gyrion Llyn Tegid gyda chaffi ar y safle, ardal bicnic, cyfleusterau a maes chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser gwych i bawb.

Dyletswyddau
Bydd y Rheolwr Caffi yn yn goruchwylio pob agwedd ar weithrediadau'r caffi.

Bydd y swydd yn cynnwys paratoi bwyd a diodydd o safon uchel, gan sicrhau bod sicrhau bod y gweithdrefnau a'r polisïau EHO priodol ar waith, rheoli staff a rheoli rhestr a stoc.

Byddant hefyd yn gyfrifol am baratoi bwydlen a chanfod cyflenwyr.

Bydd y rôl hon yn cwmpasu oriau 9am i 5pm, 5 diwrnod yr wythnos.

Fodd bynnag, bydd angen i'r Rheolwr fod yn hyblyg gydag oriau er mwyn hwyluso digwyddiadau arbennig ac archebion ychwanegol.

Cyflog: £24,000-£26,000


Sut i wneud cais

Cyflwynwch eich CV ynghyd â datganiad 250 gair sy'n nodi eich sgiliau a'ch profiad sy’n berthnasol i'r rôl hon i: biblesociety.org.uk/jobs

Gwnewch yn glir hefyd o ran y rôl rydych chi'n ymgeisio amdan i: biblesociety.org.uk/jobs


Manylion Swydd

Lleoliad

Y Bala

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

https://www.biblesociety.org.uk/jobs

Dyddiad cau

31.05.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi