Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Ydych chi'n unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant sy'n edrych am eich cam nesaf yn eich Gyrfa Cyfrifon neu'n edrych am newid yn eich gyrfa?

Mae swydd Cynorthyd Cyfrifon, yn canolbwyntio ar reolaeth credyd wedi codi gyda chwmni CCI Credit Management Ltd, sefydliad Gwasanaethau Ariannol arloesol sy'n gweithredu mewn marchnad fyd-eang. Os ydych chi'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur sy'n cael ei yrru gan dargedau, a chael eich gwobrwyo am eich gwaith caled, dyma'r sefydliad i chi!!

Manteision
Rhaglenni hyfforddi a datblygu
Cynllun Cyfeirio.
Cynllun cynilo wrth ennill!
Aelodaeth Gorfforaethol Gostyngol - Canolfannau hamdden
Rhaglen lles a lles gweithwyr
A rhagor

Sgiliau angenrheidiol
Rhan / Lefel AAT newydd gymhwyso - Dymunol
Hyfedr mewn Sage 50-Dymunol
Sgiliau MS Excel ardderchog - Angenrheidiol.
Hyfedredd ym maes TG - Angenrheidiol
Sgiliau cyfathrebu ardderchog - llafar ac yn ysgrifenedig - Angenrheidiol.
Talu sylw i fanylion ym mhob agwedd o'r gwaith - Angenrheidiol.
Aelod da o dîm - Angenrheidiol.

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn Cyfrifon ar gyfer sefydliad llwyddiannus, cysylltwch â ni heddiw. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Y Math o Swydd:
Llawn amser

Amserlen:
Shifftiau 8 awr
Dydd Llun i ddydd Gwener


Sut i wneud cais

Anfonwch CV i daniella.robin@ccicm.com neu alaw 01766 771909


Manylion Swydd

Lleoliad

Penrhyndeudraeth

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Dyddiad cau

31.05.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi