Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diwrnod Hwyl i'r Gymuned

Dydd Sadwrn 18 Mai

10:00 - 15:00

  • Y Rhyl

Cofiwch y dyddiad!

Mae ein diwrnod Hwyl i'r Gymuned yn dychwelyd i gampws y Rhyl fis Mai. Ymunwch â ni am ddiwrnod o weithgareddau hwyliog i'r holl deulu.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan!


Archebu eich lle yn y digwyddiad hwn


Nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.