Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gweithio gydag Ymddygiad Heriol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  36 wythnos, 6 - 9pm

Cofrestrwch
×

Gweithio gydag Ymddygiad Heriol

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am gefnogi unigolion sydd ag ymddygiad heriol. Mae'r cwrs ar gyfer y rhai hynny sy'n cefnogi neu'n gweithio gydag unigolion sydd ag ymddygiad heriol fel rhan o'u gwaith. Mae'n fuddiol bod gan ddysgwyr brofiad o weithio gyda, neu gefnogi unigolion ag ymddygiad heriol. Mae'r cwrs yn addas i'r rhai sy'n dod i gysylltiad â phobl ag ymddygiadau heriol fel rhan o'u gwaith, er enghraifft ym maes iechyd, gofal, addysg, tai, hamdden, cyflogi, llyfrgelloedd a gwasanaethau prawf.

Gofynion mynediad

Sgiliau llythrennedd da.

Cyflwyniad

Cyflwynir drwy gyfuniad o gyflwyniadau, darlithoedd, gwaith grŵp a gwaith mewn parau.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o waith cwrs a gwaith portffolio.

Dilyniant

 • Dyfarniad NCFE CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
 • Dyfarniad NCFE CACHE Lefel 2 mewn Cefnogi Unigolion sydd ag Anableddau Dysgu
 • Agored Cymru Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth