Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  30 wythnos dros 3 tymor (blociau o 10 wythnos), 2.5 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Cymraeg i Bawb

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau rhoi sglein ar eich Cymraeg ar gyfer y gwaith neu ar gyfer ddarpar gyflogaeth?

Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i roi sglein ar eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â'ch iaith lafar. Magu hyder wrth ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio gwahanol arddulliau ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn magu hyder wrth siarad a thrafod drwy gyfrwng y Gymraeg drwy drafodaethau grŵp. Byddwch yn defnyddio gwahanol arddulliau ysgrifenedig.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

 • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

 • Asesiad o waith cwrs, tasgau a phrofion SHC, portffolio.

Dilyniant

Gweithio tuag at lefel uwch.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Sgiliau Sylfaenol: Saesneg a Mathemateg

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr

Sgiliau Sylfaenol: Saesneg a Mathemateg

Dau fyfyriwr yn gweithio yn y dosbarth