Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Er mwyn gosod Systemau Dŵr Poeth heb Dyllau Aer yng Nghymru a Lloegr, rhaid i gontractwyr ddangos eu bod yn gymwys drwy un ai:

 • Gofrestru gyda chorff sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol er mwyn hunanardystio gwaith a rhoi gwybod i'r adran Rheoli Adeiladu.
 • Datgan pob gwaith yn unol â gofynion Dogfen Gymeradwy G – Rheoliadau Adeiladu i'r swyddfa Rheoli Adeiladu/cyngor lleol.

Ffi: £195

Gofynion mynediad

Er mwyn gallu cynnal gwaith ar System Dŵr Poeth heb Dyllau Aer, rhaid i osodwyr allu dangos eu bod yn gymwys drwy ddangos tystysgrif cymhwysedd cyfredol.

Caiff tystysgrif cymhwysedd Systemau Dŵr Poeth heb Dyllau Aer, sy'n cydymffurfio ag adran G3 Rheoliadau Adeiladu Dogfen Gymeradwy G, ei gydnabod gan Gynlluniau Person Cymwys ar gyfer Gosod Plymwaith a Systemau Gwresogi.

Cyflwyniad

 • dysgu yn y dosbarth.

Asesiad

 • Asesiad ymarferol
 • Prawf theori

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol