Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Er mwyn gosod Systemau Dŵr Poeth heb Dyllau Aer yng Nghymru a Lloegr, rhaid i gontractwyr ddangos eu bod yn gymwys drwy un ai:

 • Gofrestru gyda chorff sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol er mwyn hunanardystio gwaith a rhoi gwybod i'r adran Rheoli Adeiladu.
 • Datgan pob gwaith yn unol â gofynion Dogfen Gymeradwy G – Rheoliadau Adeiladu i'r swyddfa Rheoli Adeiladu/cyngor lleol.

Ffi: £200

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
31/12/202308:30 Hyblyg3.501 £2150 / 3D0018199

Gofynion mynediad

Er mwyn gallu cynnal gwaith ar System Dŵr Poeth heb Dyllau Aer, rhaid i osodwyr allu dangos eu bod yn gymwys drwy ddangos tystysgrif cymhwysedd cyfredol.

Caiff tystysgrif cymhwysedd Systemau Dŵr Poeth heb Dyllau Aer, sy'n cydymffurfio ag adran G3 Rheoliadau Adeiladu Dogfen Gymeradwy G, ei gydnabod gan Gynlluniau Person Cymwys ar gyfer Gosod Plymwaith a Systemau Gwresogi.

Cyflwyniad

 • dysgu yn y dosbarth.

Asesiad

 • Asesiad ymarferol
 • Prawf theori

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig