Gweithdy Gwneud Printiau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  8 wythnos (2 awr yr wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud printiau? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei ddatblygu? Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau a chyflawni'ch amcanion creadigol.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu'ch gwybodaeth am wneud printiau drwy edrych ar elfennau fel gwead, cyfansoddiad a lliw mewn ffordd bersonol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

Gwaith ymarferol.

Asesiad

Gwaith yn cael ei asesu ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

 • Cyrsiau hamdden byr eraill i ddatblygu portffolio neu gorff o waith personol.
 • Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill – er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis BTEC neu Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.