Harddu Ewinedd ac Uwch Dechnegau Celf Dwylo ac Ewinedd, Lefel 3 (Dyfarniad VTCT)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  20 wythnos, 3 awr yr wythnos (nosweithiau)

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Technoleg Ewinedd? Hoffech chi ddatblygu rhagor ar eich sgiliau ym maes Technoleg Ewinedd?

Bydd y cwrs hwn yn gwella'ch sgiliau harddu ewinedd a'ch sgiliau ym maes arbenigol celf dwylo ac ewinedd. Cewch feithrin sgiliau technegol ac artistig a fydd yn eich galluogi i greu dyluniadau ar themâu ac yn unol â dymuniadau cleientiaid, yn ogystal â dysgu am drefnau iechyd a diogelwch yn y maes arbenigol hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Acryligau
 • Hylif a Phowdr
 • Technegau Celf Ewinedd
 • Harddu Ewinedd
 • Ewinedd Naturiol
 • Y dwylo
 • Y breichiau
 • VTCT L2 Atal Heintiau (COVID-19) ar gyfer Therapi Harddwch a Gwasanaethau Ewinedd

Gofynion mynediad

 • Technoleg Ewinedd Lefel 2
 • Therapi Harddwch Lefel 2

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Amgylchedd salon go iawn

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Arsylwi ar waith
 • Aseiniadau
 • Astudiaethau achos
 • Perfformiad

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.