Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfres Creu sy'n Cyfri : Gwnïo Gwych - Gwnewch Eich Cwilt Eich Hun â Llaw!

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 awr

Gwnewch gais
×

Cyfres Creu sy'n Cyfri : Gwnïo Gwych - Gwnewch Eich Cwilt Eich Hun â Llaw!

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ymgollwch ym myd cwiltio tra'n hogi eich sgiliau rhifedd yn y cwrs ymarferol hwn! Dysgwch y grefft o wneud eich cwilt eich hun heb fod angen peiriant gwnïo. O fesur dimensiynau ffabrig i gyfrifo lwfansau sêm a phatrymau ailadroddus, byddwch yn darganfod sut mae rhifau'n chwarae rhan hanfodol mewn dylunio ac chreu cwilt. P'un a ydych chi'n ddechreuwr neu'n gwiltiwr profiadol, mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfuniad unigryw o greadigrwydd a rhifedd, gan eich galluogi i greu cwiltiau hardd yn fanwl gywir a chyda hyder.

Gofynion mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant hwn bydd angen i chi:

 • fod yn 19 oed neu'n hŷn;
 • yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Cyflwyniad

Sesiynau grŵp bach cyfeillgar

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Cyrsiau mathemateg pellach

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Lluosi