Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dŵr Poeth Tymheredd Isel

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs at beirianwyr systemau gwresogi a phlymwyr sydd eisoes yn meddu ar ddealltwriaeth o hanfodion systemau gwres canolog ac sy'n dymuno dylunio a gosod systemau gwresogi sy'n defnyddio dŵr poeth ar dymheredd isel. Gallai'r system fod yn defnyddio pwmp gwres fel y ffynhonnell gwres.

Gofynion mynediad

Bydd gofyn i ddysgwyr feddu ar wybodaeth am y diwydiant dŵr a phlymio.

Cyflwyniad

Cyfuniad o theori a gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth.

Asesiad

Prawf amlddewis ffurfiol ar y diwedd.

Dilyniant

Cyrsiau pellach ym maes Adeiladu / Peirianneg / Ynni Adnewyddadwy.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'