Gweithio'n Ddiogel (IOSH) (Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch) (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Dysgu o Bell, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws

Bwriad y cwrs yw rhoi i reolwyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'w helpu i ymdrin ag iechyd a diogelwch yn eu timau.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/07/202209:00 Dydd Mercher7.001 £1250 / 6FHB81315N-21/22

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd
 • Cyflwyniadau PowerPoint

Asesiad

Cynhelir asesiad ar ddiwedd y cwrs, sy'n cynnwys arholiad dewis lluosog ac ymarfer darganfod peryglon sy'n cael ei gwblhau ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Abergele
Dydd Mercher, 13/07/2022