Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  15 awr yr wythnos am 5 wythnos

Gwnewch gais
×

Dechrau Arni ...

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad graddol i'r amgylchedd dysgu. Bydd yn eich helpu i fagu hyder ac yn rhoi sylw i bynciau fel:
 • Crefftau
 • Lles
 • Myfyrio
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Coginio

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

 • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau
 • Cyflwyniad i Fyd Gwaith
 • Cyrsiau Cyfle Arall eraill

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr