Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni:
  Skills for Work
  Cymuned
 • Hyd:

  15 awr yr wythnos am 5 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad graddol i'r amgylchedd dysgu. Bydd yn eich helpu i fagu hyder ac yn rhoi sylw i bynciau fel:
 • Crefftau
 • Lles
 • Myfyrio
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Coginio

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

 • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau
 • Cyflwyniad i Fyd Gwaith
 • Cyrsiau Cyfle Arall eraill

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.