Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Lefel 1

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    34 wythnos

Gwnewch gais
×

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Lefel 1

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau dysgu Saesneg mewn amgylchedd cefnogol? Gwersi hyblyg sy'n gyfeillgar i deuluoedd gydag amseroedd i weddu i bawb.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Yn y dosbarth

Asesiad

Asesiad AGORED neu arholiad Trinity Skills for Life

Dilyniant

Ewch ymlaen i'r lefel nesaf o Saesneg, Addysg Bellach, prifysgol neu gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • ESOL

Dwyieithog:

n/a

ESOL