Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg Cyffredinol (Trinity Skills for Life)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  ESOL
 • Hyd:

  33 wythnos, 5 awr yr wythnos. Dosbarthiadau yn ystod y dydd a gyda'r nos ar gael.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych am wella eich Saesneg, a dysgu am Gymru a'i diwylliant wrth wneud ffrindiau newydd, dyma'r cwrs i chi.

Os ydych am gael swydd, mynd i Brifysgol neu am allu helpu eich plant gyda'u gwaith cartref, dewch i ddysgu Saesneg yn eich cymuned leol. Rydym yn cynnal cyrsiau ar bob lefel, o ddechreuwyr i siaradwyr mwy profiadol.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Yn y dosbarth

Asesiad

 • Asesu mewnol ac arholiadau

Dilyniant

 • Lefel nesaf y Saesneg
 • Gweithio
 • Coleg
 • Prifysgol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.