Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig yn rhoi'r wybodaeth a'r profiad sydd eu hangen arnoch i fodloni'r rheoliadau adeiladu ar gyfer cynnal a chadw a gosod systemau gwres canolog. Byddwch yn archwilio'r angen am effeithlonrwydd ynni yn y cartref ac yn ennyn sgiliau i wella, i hyrwyddo ac i gynghori eich cwsmeriaid ar eu hopsiynau.

£195

Gofynion mynediad

Mae'r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig wedi'i hanelu at blymwyr, gosodwyr nwy ac unrhyw un sy'n rhan o'r sector plymio a gwresogi ac yn gosod boeleri cyddwyso.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Dyluniwyd yr hyfforddiant a'r asesiad i gydymffurfio â gofynion Dogfen Gymeradwy L1 y Rheoliadau Adeiladu. Theori yn unig a llyfr agored.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol