Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig yn rhoi'r wybodaeth a'r profiad sydd eu hangen arnoch i fodloni'r rheoliadau adeiladu ar gyfer cynnal a chadw a gosod systemau gwres canolog. Byddwch yn archwilio'r angen am effeithlonrwydd ynni yn y cartref ac yn ennyn sgiliau i wella, i hyrwyddo ac i gynghori eich cwsmeriaid ar eu hopsiynau.

£200

Gofynion mynediad

Mae'r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig wedi'i hanelu at blymwyr, gosodwyr nwy ac unrhyw un sy'n rhan o'r sector plymio a gwresogi ac yn gosod boeleri cyddwyso.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Dyluniwyd yr hyfforddiant a'r asesiad i gydymffurfio â gofynion Dogfen Gymeradwy L1 y Rheoliadau Adeiladu. Theori yn unig a llyfr agored.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • CIST Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'