Iechyd a Lles Emosiynol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cymuned
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 14 wythnos

 • Dwyieithog:

  Na

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn. Nid oes angen cyfweliad.

Am fwy o wybodaeth: enquiries.bay@gllm.ac.uk / 01492 546 666 est. 1537

Cyflwyniad

Dysgu ar-lein yn yr ystafell ddosbarth. Gwaith grŵp.

Asesiad

Portffolios gwaith.

Dilyniant

 • Adeiladu hunan wytnwch
 • Cymorth cyfathrebu
 • Helpu i ddatblygu hunan-werth
 • Cynyddu dealltwriaeth ddyfnach o les.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.