Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

DIY Cyflwyniad i Blymio, Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Sylfaenol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 awr

Gwnewch gais
×

DIY Cyflwyniad i Blymio, Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Sylfaenol

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Coleg Menai, Llangefni
Dydd Mawrth, 25/06/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Dysgwch sut i fesur yn gywir, cyllidebu prosiectau yn y cartref, a datrys problemau plymio gan ddefnyddio rhifau a thechnegau sylfaenol ar y cwrs pedair wythnos hwn. I'r dim i rai sydd wedi gwirioni ar DIY ac sydd am daclo atgyweiriadau'n hyderus!!!

Dyddiadau Cwrs

Coleg Menai, Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/06/202417:30 Dydd Mawrth2.004 Am ddim2 / 8MON44114B

Gofynion mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant hwn bydd angen i chi:

 • fod yn 19 oed neu'n hŷn;
 • yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Cyflwyniad

Sesiynau grŵp bach cyfeillgar

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Cyrsiau mathemateg pellach

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Lluosi