Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) – Cymeradwywyd gan IIRSM

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
  Specialist / Other
  Food Manufacturing
 • Hyd:

  125 munud (Mae'r hyd, a dalgrynnwyd, wedi'i seilio ar faint o gynnwys y fideo a ddangosir. Nid yw'n cynnwys amser llwytho nag amser i ystyried y cwestiynau).

  Argymhellir System sy'n Cynnwys:

  • Porwr: porwr gwe o'r math diweddaraf

  • Fideo: Gyriant fideo o'r math diweddaraf

  • Cof: RAM 1Gb+

  • Cyflymder Lawrlwytho: Band Eang (3Mb+)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs e-ddysgu hwn yn cynnwys popeth y mae gofyn i chi ei wybod am Reoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH). Mae'n addas i unrhyw un sy'n dod i gysylltiad â Sylweddau Peryglus i Iechyd yn y gwaith, yn ogystal ag i reolwyr llinell sy'n gyfrifol am bobl o'r fath.

Felly, beth mae 'Sylweddau Peryglus i Iechyd' yn ei olygu i ni?

O safbwynt cyfreithiol, dyma'r sylweddau a ddosberthir yn rhai "gwenwynig iawn, gwenwynig, niweidiol, cyrydol neu lidiog" yn y Rheoliad ar Ddosbarthu, Labelu a Phecynnu. Roedd hon yn rheoliad newydd a ddaeth i rym fis Ionawr 2009, yng nghwt set o reoliadau ar Gofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegion (REACH yn Saesneg) a ddaeth i rym yn yr Undeb Ewropeaidd ar 1 Mehefin 2007.Un o brif nodau REACH yw diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd yn effeithiol rhag cemegion.

Mae IIRSM wedi cymeradwyo'r cwrs.

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

E-ddysgu

Asesiad

I gloi pob modiwl, ceir cwestiynau amlddewis. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, rhaid i'r ymgeiswyr ateb y rhain i gyd gyda 70%.

Dilyniant

I gloi pob modiwl, ceir cwestiynau amlddewis. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, rhaid i'r ymgeiswyr ateb y rhain i gyd gyda 70%.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Modiwl 1: Cyflwyniad i COSHH

Modiwl 2: Gwahanol Fathau o Beryglon

Modiwl 3: Gwahanol Fathau o Ddod i Gysylltiad

Modiwl 4: Rheoliadau a Dulliau Labelu a Gymeradwyir

Modiwl 4: Rheoliadau a Dulliau Labelu a Gymeradwyir

Modiwl 6: Asesu Risgiau'n Ymarferol

Modiwl 7: Rheoli Cysylltiad â Sylweddau Peryglus i Iechyd

Modiwl 8: Cadw Rheolaeth

Modiwl 9: Hyfforddiant ym maes Cynllunio rhag Argyfyngau

Modiwl 10: Crynodeb o'r Cwrs

Rhaid cael 70% ym mhob modiwl.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.