Cyfrifiadura - Canolradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Denbigh HWB, Community Location, Colwyn Bay Library
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cymuned
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 10-15 wythnos

 • Dwyieithog:

  Na

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gwybod hanfodion defnyddio cyfrifiadur ond angen dysgu mwy?

Bydd y cwrs hwn yn helpu i wella'ch gwybodaeth a'ch hyder am gyfrifiaduron.

Gallwch chi ddysgu:

 • E-bost,
 • Llenwi Ffurflenni Ar-lein,
 • Dadlwytho a Lawr lwytho,
 • Rhyngrwyd Sylfaenol,
 • Defnyddio 'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
 • Hanfodion Microsoft a Google Drive.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth,

Gwaith grŵp

Asesiad

Perfformio ac Arsylwi

Arddangos siliau ymarferol

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

Gwybodaeth campws Community Location

Llyfrgell Prestatyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.