Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Sgiliau Cyfrifiadurol i Ddechreuwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, HWB Dinbych, Llyfrgell Bae Colwyn, Llyfrgell Conwy, Cwt y Geids, Llanrwst, Llyfrgell Llandudno, Llyfrgell Prestatyn, Llyfrgell y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 10-15 wythnos

Gwnewch gais
×

Sgiliau Cyfrifiadurol i Ddechreuwyr

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen? Hoffech chi ddysgu'r hanfodion, a gwybod sut i bori ar y rhyngrwyd ac anfon e-byst?

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Deall y termau a'r jargon
 • Cyflwyniad i'r Rhyngrwyd
 • Cyflwyniad i anfon a derbyn e-byst
 • Cyflwyniad i greu dogfennau - prosesu geiriau, Publisher

Mae'r cwrs hwn ar gael yn: Llyfrgell Bae Colwyn, HWB Dinbych, Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell Rhuddlan, Llyfrgell Prestatyn, a Bae Cinmel. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y coleg, megis Mwynhau Wrth Gyfrifiadura

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • TG a'r Cyfryngau

Dwyieithog:

n/a

TG a'r Cyfryngau

Myfyrwyr cyfryngau yn gweithio