Sgiliau Cyfrifiadurol i Ddechreuwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, HWB Dinbych, Llyfrgell Bae Colwyn, Llyfrgell Conwy, Cwt y Geids, Llanrwst, Llyfrgell Llandudno, Llyfrgell Prestatyn, Llyfrgell y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 10-15 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen? Hoffech chi ddysgu'r hanfodion, a gwybod sut i bori ar y rhyngrwyd ac anfon e-byst?

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Deall y termau a'r jargon
 • Cyflwyniad i'r Rhyngrwyd
 • Cyflwyniad i anfon a derbyn e-byst
 • Cyflwyniad i greu dogfennau - prosesu geiriau, Publisher

Mae'r cwrs hwn ar gael yn: Llyfrgell Bae Colwyn, HWB Dinbych, Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell Rhuddlan, Llyfrgell Prestatyn, a Bae Cinmel. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202309:30 Dydd Iau2.5011 -3 / 16CCD163449

Llyfrgell Prestatyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202309:30 Dydd Iau2.5011 -0 / 10CCD163452A

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y coleg, megis Mwynhau Wrth Gyfrifiadura

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Iau, 12/01/2023
Llyfrgell Prestatyn
Dydd Iau, 12/01/2023