Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dosbarthiadau Cyfrifiadura a Thechnoleg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 awr

Gwnewch gais
×

Dosbarthiadau Cyfrifiadura a Thechnoleg

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau bod yn gyfarwydd â thechnoleg a dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiaduron a dyfeisiau clyfar? Dewch i un o'n sesiynau Cwrs Brys Cyfrifiaduron AM DDIM yn Llyfrgell Bae Colwyn a Llyfrgell Llandudno. Yma gallwch ddysgu'r sgiliau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, boed yn fynediad i e-byst, pori'r rhyngrwyd yn ddiogel neu ddim ond gloywi eich sgiliau - rydym yma i helpu.

Gofynion mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant hwn bydd angen i chi:

 • fod yn 19 oed neu'n hŷn;
 • yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Cyflwyniad

Sesiynau grŵp bach cyfeillgar

Asesiad

Dim.

Dilyniant

Cyrsiau mathemateg pellach

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Lluosi