Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CompTIA Security+ (SY0-601 Core Series)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12 mis

Gwnewch gais
×

CompTIA Security+ (SY0-601 Core Series)

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Gweithwyr TG sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth o rwydweithiau TG a datblygu gyrfa fel gweithiwr diogelwch gwybodaeth Mae'r cwrs yn addas hefyd i weithwyr presennol ym maes diogelwch gwybodaeth sydd eisiau ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant.

Mae’r cwrs hwn ar gael i drigolion sy’n byw yn chwe sir Gogledd Cymru sef Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

Gofynion mynediad

CompTIA Network+ a dwy flynedd o weinyddu TG gyda phwyslais ar ddiogelwch.

Cyflwyniad

Ar-lein drwy gyfrwng e-Ddysgu.

Asesiad

Arholiad ar-lein swyddogol o bell.

Dilyniant

Mae'r swyddi nodweddiadol y gallwch ymgeisio amdanynt gyda thystysgrif CompTIA Security+ yn cynnwys:

 • Technegydd Cymorth TG
 • Uwch-dechnegydd Cymorth TG
 • Dadansoddwr Seiberddiogelwch
 • Dadansoddwr Diogelu Gwybodaeth
 • Dadansoddwr Diogelu Rhwydweithiau

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau