Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CMI Dyfarniad Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain (Egwyddorion Arwain a Rheoli Gweithredol mewn Cyd-destun Sefydliadol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  4 sesiwn 1 diwrnod dros gyfnod o 2 wythnos

Cofrestrwch
×

CMI Dyfarniad Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain (Egwyddorion Arwain a Rheoli Gweithredol mewn Cyd-destun Sefydliadol)

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i reoli ac arwain mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd sefydliadol yn hanfodol os yw unigolyn a'i sefydliad am lwyddo. Mae'r uned hon wedi'i chynllunio ar gyfer dysgwyr sydd eisiau datblygu neu hogi eu harbenigedd proffesiynol a gwella effeithiolrwydd personol. Bydd dysgwyr yn gwerthuso effaith strwythur a llywodraethu sefydliad ar reolaeth ac arweinyddiaeth. Byddant yn archwilio modelau damcaniaethol, arddulliau a dulliau rheoli ac arwain sydd wedi'u cynllunio i hyrwyddo diwylliant o ymddiriedaeth, parch a chefnogaeth ar y cyd.

Gofynion mynediad

Rheolwyr canol ac arweinwyr gweithredol sydd am ddatblygu eu sgiliau rheoli.

Cyflwyniad

Dosbarth ar-lein, cyflwyniadau, gwaith grŵp, tiwtorialau

Asesiad

Aseswyd drwy aseiniad

Dilyniant

Modiwlau CMI lefel 5 pellach neu symud ymlaen i fodiwlau CMI lefel 7. Mae'r adborth gan fyfyrwyr sy'n graddio yn gadarnhaol iawn o ran gwella eu gallu yn y swydd bresennol a datblygiad gyrfa yn fewnol ac yn allanol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 5

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Busnes a Rheoli

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth