Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CMI Dyfarniad Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain (Ffurfio Timau Llwyddiannus)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 sesiwn 1 diwrnod dros gyfnod o 2 wythnos

Cofrestrwch
×

CMI Dyfarniad Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain (Ffurfio Timau Llwyddiannus)

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae timau yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi sefydliadau i gyflawni eu nodau. Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar bwrpas a nodweddion timau llwyddiannus. Bydd dysgwyr yn adolygu dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ffurfio tîm; a gallu dadansoddi ac ymateb i heriau sy'n codi pan fydd timau newydd yn cael eu ffurfio'n rhagweithiol.

Gofynion mynediad

Rheolwyr canol ac arweinwyr gweithredol sydd am ddatblygu eu sgiliau rheoli.

Cyflwyniad

Dosbarth ar-lein, cyflwyniadau, gwaith grŵp, tiwtorialau

Asesiad

Aseswyd drwy aseiniad

Dilyniant

Modiwlau CMI lefel 5 pellach neu symud ymlaen i fodiwlau CMI lefel 7. Mae'r adborth gan fyfyrwyr sy'n graddio yn gadarnhaol iawn o ran gwella eu gallu yn y swydd bresennol a datblygiad gyrfa yn fewnol ac yn allanol..

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 5

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Busnes a Rheoli

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth