Dyfarniad Lefel 3 CIM mewn Hanfodion Marchnata Digidol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  10 sesiwn ar-lein wythnosol, 9.30am tan 2.30pm

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i weithwyr marchnata newydd neu rai sy'n awyddus i weithio yn y diwydiant ac am gael cyflwyniad i'r maes.

Felly, os hoffech weithio ym maes marchnata, neu os ydych newydd ddechrau gweithio mewn swydd farchnata neu swydd sy'n cynnwys marchnata digidol, ein cymwysterau Lefel 3 yw'r dewis iawn i chi.

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid wrth brofiad neu wybodaeth flaenorol o farchnata i ddilyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Sesiynau ar-lein dan arweiniad tiwtor, gan ddefnyddio cyflwyniadau a thrafodaethau grŵp. Caiff y rhai sy'n ddihyder gefnogaeth i ysgrifennu'r aseiniad.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfrwng aseiniad seiliedig ar waith, a all gael ei seilio ar sefydliad o'ch dewis.

Dilyniant

Dyfarniad mewn Egwyddorion Marchnata, neu symud ymlaen i gymhwyster Lefel 4.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol