Technegau Harddu Arbenigol Lefel 2 (tystysgrif VTCT)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  34 wythnos (1 diwrnod yr wythnos - dyddiau Mercher)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, cewch gyfle i feithrin sgiliau ym maes therapi harddwch, gan osod sylfaen ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd gwaith mewn diwydiant sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i edrych a theimlo ar eu gorau.

Byddwch yn astudio:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Hyrwyddo gwasanaethau a chynhyrchion
 • Triniaethau dwylo
 • Triniaethau traed
 • Gofalu am y croen a choluro
 • Cwyro a Thriniaethau Llygaid

Gwneir y gwaith ymarferol yn salonau harddwch pwrpasol y Grŵp, gan roi triniaethau am dâl i gleientiaid mewn amgylchedd gweithio realistig.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ymarferol
 • Profion ysgrifenedig ac ar lafar

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Sba
 • Llwybr cyffredinol
 • Harddwch a Cholur

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.