Prosbectws Ar-lein – Cyrsiau Byr i Fusnesau

Gyda'n prosbectws ar-lein gallwch chwilio am amrywiaeth eang o gyrsiau i fusnesau ac archebu lle arnynt.

Gallwch chwilio drwy ddefnyddio allweddair fel 'cymorth cyntaf' neu 'diogelwch' neu gallwch chwilio'n ôl maes pwnc neu gampws. Unwaith rydych chi wedi cael hyd i'r cwrs rydych chi am ei astudio, gallwch archebu a thalu am eich lle ar-lein.

Os ydych chi angen rhagor o wybodaeth, neu help i archebu, cliciwch ar y botwm 'Gwneud ymholiad', rhowch eich manylion a bydd un o'n tîm cyfeillgar yn falch o'ch helpu.

18FED ARGRAFFIAD RHEOLIADAU WEIRIO, AIL DDIWYGIAD - DEALL GOFYNION RHEOLIADAU GWIFRO (BS 7671:2018) (MAWRTH 2022)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni05/09/202410:0018.54 £400
Ty Gwyrddfai20/06/202410:0018.54 £400
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

CISRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni28/10/202408:30211 £690
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni17/06/202409:00351 £495
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

CITB SSP SEATS, Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni12/07/202409:0071 £155
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

CITB SSSTS (Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylwyr Safleoedd)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy08/07/202408:00141 £250
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy09/08/202409:0071 £120
CIST-Llangefni26/06/202409:0071 £120
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr - Rhan 1: Tiwbiau a Gosod

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni19/08/202408:30752 £1,150
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cwrs CISRS i Sgaffaldwyr – Rhan 2 Tiwbiau a Gosod

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni22/07/202408:30752 £1,150
CIST-Llangefni18/11/202408:30752 £1,150
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cwrs Diweddaru DPP - CISRS i Sgaffaldwyr

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni19/06/202408:30141 £450
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy15/07/202409:00141 £290
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cymhwster mewn Sgiliau Barista

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Menai, Llangefni11/06/202409:00211 £120
Coleg Menai, Llangefni08/10/202409:00211 £120
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cymhwyster NEBOSH mewn Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn y Gweithle

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Remote19/06/202409:00101 £315
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele11/06/202409:0061 £125
Coleg Llandrillo, Abergele05/08/202409:0061 £125
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Cymhwyster Lefel 3 (3 diwrnod)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele11/06/202409:00181 £235
Coleg Llandrillo, Abergele05/08/202409:00181 £235
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Cyrsiau Hyfforddi i Weithwyr ym maes Adeiladu (CIRS)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni18/06/202408:3071 £210
CIST-Llangefni16/08/202408:3071 £210
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@ Dolgellau05/06/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai26/06/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai15/07/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai16/09/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai06/11/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai09/12/202409:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai20/01/202509:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai03/03/202509:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai28/04/202509:0071 £70
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai09/06/202509:0071 £70
Coleg Llandrillo, Abergele24/07/202409:0071 £70
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Menai, Llangefni21/10/202409:0071 £70
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Highfield Lefel 3 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@ Dolgellau06/11/202409:0073 £200
Busnes@ Dolgellau08/05/202509:0073 £200
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai13/06/202409:0073 £200
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai12/11/202409:0073 £200
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai06/03/202509:0073 £200
Coleg Llandrillo, Abergele09/07/202409:0073 £200
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Highfield Lefel 3 HACCP ym maes Gweithgynhyrchu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai18/06/202409:00141 £170
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai19/11/202409:00141 £170
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai06/05/202509:00141 £170
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Highfield Lefel 4 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Abergele04/02/202509:00426 £285
Coleg Menai, Llangefni10/09/202409:00425 £285
Coleg Menai, Llangefni04/02/202509:00425 £285
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad HSE NEBOSH mewn Rheoli ac Asesu Risgiau yn y Gwaith

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Remote10/07/202409:0071 £420
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele23/07/202409:003.51 £40
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Gweithdrefnau Arbennig gan y Gymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus (RSPH)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@ Dolgellau30/07/202409:0071 £150
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea25/07/202409:0071 £150
Llwyn Brain Parc Menai20/06/202409:0071 £150
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Ffotofoltaidd Solar ar Raddfa Fach

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni04/09/202408:30234 £660
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

EAL Gwobr Level 3 Archwilio, Profi, Ardystio ac Adrodd ar Osodiadau Trydan

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Ty Gwyrddfai08/07/202408:3040.57 £845
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Gweithio ar Uchder - PASMA

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni26/06/202408:303.51 £75
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Gweithio ym maes Lles (NEBOSH)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Remote26/06/202409:0071 £315
Busnes@Remote21/08/202409:0071 £315
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

IOSH ar Ddiogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd i Weithwyr ar Safle Adeiladu

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni16/07/202409:0071 £145
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

IOSH Gweithio'n Ddiogel (Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele10/06/202409:0071 £145
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

IOSH Rheoli'n Ddiogel Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele03/06/202408:30241 £375Mae'r cwrs hwn yn llawn.
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Microsoft Excel - Canolradd

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Abergele11/03/202509:006.51 £95
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai12/11/202409:006.51 £95
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai18/03/202509:006.51 £95
Coleg Menai, Parc Menai30/07/202409:006.51 £95
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Microsoft Excel - Cyflwyniad

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Abergele28/01/202509:006.51 £95
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai24/09/202409:006.51 £95
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai04/02/202509:006.51 £95
Coleg Llandrillo, Abergele10/09/202409:006.51 £95
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Microsoft Excel - Uwch

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Abergele03/12/202409:006.51 £95
Busnes@Abergele29/04/202509:006.51 £95
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai07/01/202509:006.51 £95
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
CIST-Llangefni27/06/202408:3071 £125
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli'r Amgylchedd

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@Remote25/07/202409:0086 £925
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Busnes@ Dolgellau23/10/202409:0071 £130
Busnes@ Dolgellau21/05/202509:0071 £130
Busnes@Abergele17/12/202409:0071 £130
Coleg Llandrillo, Abergele18/07/202409:0071 £130
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››

Uwch-werthu - Gwneud yn Fawr o Bob Cyfle

Dyddiadau Cwrs

Campws neu leoliadDyddiadAmserOriauWythnosauCostArchebu eich lleAngen help neu ragor o wybodaeth?
Coleg Llandrillo, Abergele13/06/202409:0041 £75
Sweipiwch am fwy o wybodaeth ››