Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 25/03/2025
Busnes@ Dolgellau
Dydd Iau, 12/06/2025
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 04/12/2024
Busnes@Abergele
Dydd Iau, 19/06/2025
Coleg Menai, Llangefni
Dydd Llun, 21/10/2024
Coleg Menai, Llangefni
Dydd Llun, 23/06/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP)

Mae HACCP yn ddull systematig, ataliol i ddiogelwch bwyd a pheryglon alergenig, cemegol a biolegol mewn prosesau cynhyrchu a all achosi'r cynnyrch terfynol i fod yn beryglus. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithredu mesurau i leihau'r risgiau hyn i lefel diogel. Mae'n hanfodol bod yr holl sefydliadau sector bwyd yn gweithredu system rheoli diogelwch bwyd wedi selio ar egwyddorion codecs HACCP. Er cafodd HACCP ei ddylunio'n wreiddiol ar gyfer gweithgynhyrchu, mae hefyd yn gymwys i ddiwydiannau arlwyo ac adwerthu. Mae cymwysterau HACCP Highfield yn addas i unigolion sy'n trin bwyd a goruchwylwyr sy'n gweithio gyda'r rhan fwyaf o weithrediadau bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at unigolion sy'n

 • Gweithio mewn, neu'n paratoi i weithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd neu'r amgylchedd arlwyo. ·
 • Cymryd rhan mewn cynnal a chadw systemau HACCP mewn amgylchedd gweithgynhyrchu neu arlwyo.·
 • Rhan o dîm HACCP neu'n gweithio o fod yn rhan o un.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn HACCP Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio HACCP ar gyfer Arlwyo

Pynciau

 • Gallu adnabod a diffinio termau HACCP cyffredin a nodi egwyddorion HACCP,
 • Adnabod yr angen ar gyfer dull systematig ar gyfer rheoli diogelwch bwyd,
 • Pwysigrwydd adnabod pwyntiau rheoli critigol a phwrpas gweithrediadau gwirio mewn HACCP.
 • Amlinellu'r camau sy'n gysylltiedig â gweithredu HACCP
 • Adnabod peryglon bwyd a rheolyddion cyffredin
 • Amlinellu pwysigrwydd gwirio, adolygu a dogfennu systemau HACCP mewn amgylchedd arlwyo.

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/03/202509:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0009386

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/06/202509:00 Dydd Iau7.001 £700 / 12D0009385

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/12/202409:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12D0005019

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/06/202509:00 Dydd Iau7.001 £700 / 12D0009384

Coleg Menai, Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/10/202409:00 Dydd Iau7.001 £702 / 6FTC00052

Coleg Menai, Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/06/202509:00 Dydd Iau7.001 £700 / 6FTC00069

Gofynion mynediad

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster tebyg.

Cyflwyniad

 • Sesiynau a addysgir
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Arholiad amlddewis.

Dilyniant

You could progress onto the following courses at Grŵp Llandrillo Menai:

 • Highfield Level 3 Award in HACCP

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cynhyrchu Bwyd

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni