EAL Gwobr Level 3 Archwilio, Profi, Ardystio ac Adrodd ar Osodiadau Trydan

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod yr wythnos dros 5 wythnos

  Asesiad Ymarferol- 1/2 diwrnod

  Arholiad- 2 awr

Gwnewch gais
×

EAL Gwobr Level 3 Archwilio, Profi, Ardystio ac Adrodd ar Osodiadau Trydan

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gwirio Cychwynnol (ardystio) ac archwilio rheolaidd (adrodd). Mae'r cymhwyster yn eich llywio tuag at ennill statws Trydan Cydnabyddedig JIB a tuag at ofynion cynllun IET EAS ar gyfer cofrestru fel Goruchwyliwr Cymwys ECA/NICEIC/NAIPIT.

Dyddiadau Cwrs

Ty Gwyrddfai

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/07/202408:30 Hyblyg40.507 £8450 / 6D0020480

Gofynion mynediad

1. GOFYNNOL Dyfarniad 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET (e.e. C&G cyfres 2380 neu EAL 603/3298/0) a

2. GOFYNNOL NVQ Electrodechnegol Lefel 3 neu gymhwyster tebyg (Dyfarniadau blaenorol fel C&G 236 Rhan 2 neu Dystysgrif "B")

Bydd gofyn am gopi o 18fed Argraffiad y Rheoliadau Weirio IET a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. (Llyfr Brown) ac copi o Nodyn Canllaw 3 yr IET Arolygu a Phrofi (BS 7671:2018+A2:2022)


Cyflwyniad

Cyfuniad o ddarlithoedd theori ac arddangosiadau o ddulliau profi ac astudio ar eich liwt eich hun.

Asesiad

Asesiad Ymarferol: 3.5 awr

Math o Asesiad: Aml Ddewis

Nifer o Gwestiynau: ⁠ 60

Amser a Ganiateir: 120 Munud.

Mae hwn yn arholiad llyfr agored sy'n agored am gyfeiriad at Nodyn Canllaw 3: Inspection and Testing, a gyhoeddir gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Gallwch ymgeiswyr hefyd ddefnyddio cyfrifiannell na allwch ei rhaglennu.

Dilyniant

Bydd cynnwys dwyieithog yn cael ei ddatblygu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith