Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Parc Menai, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod 6 Awr

Gwnewch gais
×

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Llun, 01/07/2024
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Llun, 05/08/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster yw paratoi dysgwyr i fod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle. Mae cynnwys y cymhwyster yn cyrraedd gofynion Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) o ran hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf brys yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen i'w staff dderbyn hyfforddiant i'r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â gwybodaeth megis rolau a chyfrifoldebau swyddog cymorth cyntaf, sut i asesu digwyddiad ac adnabod arwyddion a symptomau o anaf neu salwch. Mae'r cymhwyster hefyd yn ymdrin â sgiliau cymorth cyntaf o ran CPR a defnyddio diffibriliwr yn ogystal â helpu person anafedig sy'n tagu a delio â gwaedu allanol a sioc hypofolemia. Yn unol â chanllawiau a ddarparwyd gan y HSE, mae'r cymhwyster yn cefnogi/cymeradwyo swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle am gyfnod o dair blynedd ac yna bydd gofyn iddynt wneud y cwrs eto. Yn ogystal â hyn, argymhellir bod dysgwyr yn atgoffa eu hunain o'r wybodaeth yn flynyddol.

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/07/202409:00 Dydd Llun6.001 £1250 / 8D0019598

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/08/202409:00 Dydd Llun6.001 £1250 / 8D0020886

Gofynion mynediad

 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 14 oed o leiaf.

Cwrs £125

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Asesiadau ymarferol
 • Chwarae rôl
 • Senarios
 • Addysgu ffurfiol / theori
 • Arholiad

Asesiad

 • Arholiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad amlddewis

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei achredu gan y rheolyddion yng Nghymru a Lloegr (Ofqual a Llywodraeth Cymru) ac mae'n rhan o'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh). Fe'i cefnogir gan Sgiliau Iechyd, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer iechyd.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach gyda'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Yn unol â chanllawiau a ddarparwyd gan y HSE, mae'r cymhwyster yn cefnogi/cymeradwyo swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle am gyfnod o dair blynedd ac yna bydd gofyn iddynt wneud y cwrs eto. Yn ogystal â hyn, argymhellir bod dysgwyr yn atgoffa eu hunain oand#39;r wybodaeth yn flynyddol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur