Ariannu

Mae gennym wahanol fathau o gyfleoedd cyllido i gefnogi cyflogwyr a gweithwyr i hyfforddi

Myfyrwyr yn gweithio ar gyfrifiaduron

Twf Swyddi Cymru+

Rydym ni yn un o reolwyr asiant ar gyfer Twf Swyddi Cymru+, rhaglen sydd wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru i greu miloedd o swyddi bob blwyddyn i bobl ifanc trwy Gymru.

Dewch i wybod mwy.,,
Pobl yn gweithio mewn campfa

ReAct Plws

Rhaglen ariannu yw'r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau Plws (ReAct Plws) ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi.

Dewch i wybod mwy.,,
Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Partneriaeth dair ffordd ydy KTP rhwng y cwmni, y tîm academaidd (y colegau) a'r graddedigion (aelod cysylltiol KTP), sy'n eich galluogi chi i gael arbenigedd a sgiliau a fydd yn helpu eich cwmni i ddatblygu medrau newydd a fydd yn arwain at fwy o elw a chystad.

Dewch i wybod mwy.,,