Ariannu

Mae gennym wahanol fathau o gyfleoedd cyllido i gefnogi cyflogwyr a gweithwyr i hyfforddi

Annie spratt 608001 unsplash

Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Mae SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) yn brosiect £16.2M fydd yn darparu rhaglenni hyfforddi ar gyfer busnesau mewn sectorau allweddol ar draws Gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy.,,
Photo 1507914372368 b2b085b925a1

Hyfforddiaeth

Os ydych yn ddi-waith a than 19 oed, gallwch ddilyn rhaglen hyfforddeiaeth a gynlluniwyd i ddatblygu’ch sgiliau ac sy'n arwain at swydd, prentisiaeth neu addysg.

Dewch i wybod mwy.,,
Photo 1528901166007 3784c7dd3653

Barod am Waith

Os ydych yn 18 oed neu'n hŷn, yn ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae Barod am Waith yn gyfle gwych i chi ddod o hyd i waith neu fynd ymlaen i ddysgu rhagor.

Dewch i wybod mwy.,,
I Stock 665330152

ReAct Plws

Rhaglen ariannu yw'r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau Plws (ReAct Plws) ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi.

Dewch i wybod mwy.,,
Studio republic 644339 unsplash

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Partneriaeth dair ffordd ydy KTP rhwng y cwmni, y tîm academaidd (y colegau) a'r graddedigion (aelod cysylltiol KTP), sy'n eich galluogi chi i gael arbenigedd a sgiliau a fydd yn helpu eich cwmni i ddatblygu medrau newydd a fydd yn arwain at fwy o elw a chystad.

Dewch i wybod mwy.,,
I Stock 624713098

Twf Swyddi Cymru Plws

Rydym ni yn un o reolwyr asiant ar gyfer Twf Swyddi Cymru Plws, rhaglen sydd wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru i greu miloedd o swyddi bob blwyddyn i bobl ifanc trwy Gymru.

Dewch i wybod mwy.,,