Cymhwster mewn Sgiliau Barista

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 diwrnod yn olynol - Dydd Llun a dydd Mawrth gyda 3 diwrnod o ymarfer yn y gweithle i ddilyn hyn a dychwelid i’r coleg ar y dydd Llun canlynol ar gyfer prawf ymarferol.

Gwnewch gais
×

Cymhwster mewn Sgiliau Barista

Cyrsiau Byr

Coleg Menai, Llangefni
Dydd Mawrth, 08/10/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster mewn sgiliau Barista ar gyfer pobl sy’n gweithio fel Barista newydd sydd eisiau gweithio fel Barista o fewn unrhyw amgylchedd, fel bwytai, caffis a gwestai.

Mae hwn yn gwrs lefel 2 City and Guilds ac felly bydd safonau'n cael eu dilyn wrth gyflwyno. Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer Barista dibrofiad neu’r rhai sydd eisiau ennill cymhwyster cydnabyddedig yn y sgil. Nid yw Celf Coffi yn rhan o’r cwrs yma.

Gyda’r cymhwyster hwn, byddwch yn ennill y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch I baratoi a gweini diodyddd poeth ac oer mewn unrhyw amgylchedd. Mae pedwar canlyniad dysgu I’r uned hon:

 • Gallu dangos gwybodaeth am gynnyrch
 • Gallu glanhau a gwirio offer
 • Gallu arddangos technegau adeiliadu diodydd
 • Gallu gwasanaethu cwsmeriaid

Dyddiadau Cwrs

Coleg Menai, Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/10/202409:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth21.001 £1200 / 6BAR081024

Gofynion mynediad

Ni does agen unrhyw brofiad arnoch, oherwydd efallai eich bod eisoes yn gweithio yn y diwydiant lletygarwch.

Agen llythrennedd sylfaenol.

Cyflwyniad

 • Tasgau ymarferol
 • Ystafell ddosbarth

Asesiad

 • Tasgau ymarferol
 • Prawg ateb byr

Dilyniant

Gallai’r cymhwyster hwn eich helpu chi gael swydd fel Barista neu symud ymlaen yn eich swydd bresennol.

Dilyniant i:

 • NVQ mewn Lletygarwch (Gwasanaeth Bwyd a Diod)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2