Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 08/10/2024
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 24/07/2024
Busnes@Abergele
Dydd Mawrth, 22/10/2024
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 22/01/2025
Busnes@Abergele
Dydd Mercher, 26/03/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 16/09/2024
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Mercher, 06/11/2024
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 09/12/2024
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 20/01/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 03/03/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 28/04/2025
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 09/06/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 2- sicrhau bod yr unigolyn sy'n trin bwyd yn ymwybodol o'r peryglon a'r rheoliadau sy'n gysylltiedig â'r mathau o fwyd maent yn cynhyrchu.

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer

 • Unigolion sy'n trin bwyd ac yn gweithio, neu'n bwriadu gweithio ym maes gweithgynhyrchu bwyd neu ddiod, ym maes arlwyo neu mewn amgylchedd adwerthu lle mae bwyd mewn pacedi a/neu fwydydd agored ar gael.
 • Unigolion sy'n cynnig gwasanaeth, gweithwyr sy'n danfon a danfon i gartrefi.
 • Rheiny sy'n cynnig gwasanaeth i adeiladau arlwyo yn cynnwys gweithredwyr difa pla, peirianwyr cynnal a chadw, glanhawyr, a phersonél danfon a golchi dillad.

Yn ogystal â hanfodion diogelwch bwyd, bydd ymgeiswyr yn ennill gwerthfawrogiad o wahanol fathau o beryglon, rheoliadau a monitro sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu bwyd.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Gweithgynhyrchu

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Manwerthu

Pynciau

 • Sut gall unigolion gymryd cyfrifoldeb personol dros ddiogelwch bwyd,
 • Pwysigrwydd cadw eu hunain yn lân ac yn hylan,
 • Sut mae ardaloedd gwaith yn cael eu cadw'n lân a hylan
 • Y pwysigrwydd o gadw cynnyrch yn ddiogel.
 • Arferion hylendid da

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/10/202409:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0005162

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/07/202409:00 Dydd Mercher7.001 £702 / 12D0005033

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/10/202409:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0005032

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/01/202509:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12D0003498

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/03/202509:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12D0005036

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/09/202409:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00061

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/11/202409:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12FTC00062

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/12/202409:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00063

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/01/202509:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00064

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/03/202509:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00065

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
28/04/202509:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00066

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/06/202509:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12FTC00067

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Arholiad amlddewis.

Dilyniant

Dyfarniad Highfield Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cynhyrchu Bwyd

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni