IOSH Rheoli'n Ddiogel Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST-Llangefni, Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai, CaMDA Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 neu 4 diwrnod (Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor)

Gwnewch gais
×

IOSH Rheoli'n Ddiogel Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Rheoli’n Ddiogel IOSH yn berthnasol i bob diwydiant a sefydliad.

Mae'r cwrs achrededig hwn gan IOSH wedi'i gynllunio ar gyfer pobl ar unrhyw lefel, mewn unrhyw sector. Mae'r cwrs hwn ynglŷn â rhoi sylfaen i bawb mewn hanfodion iechyd a diogelwch.

Rhaglen Cwrs:

Bydd Rheoli'n Ddiogel IOSH yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cyflwyno gweithio'n ddiogel
 • Diffinio perygl a risg
 • Nodi peryglon cyffredin
 • Gwella perfformiad diogelwch

Erbyn diwedd y cwrs hyfforddi, bydd gan y myfyriwr:

 • Ddealltwriaeth gliriach ynglŷn â nodi ac ymdrin â risgiau a pheryglon galwedigaethol, gallu gwella diogelwch i bob golwg yn y gweithle
 • Deall sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth i'w llesiant, yn ogystal â llesiant eu tîm, drwy ymddygiadau beunyddiol
 • Bod yn fwy ymwybodol o gyfrifoldebau a ddeddfwyd i'r cwmnïau
 • Meddu ar fwy o ddealltwriaeth ynglŷn â sut i leihau effaith amgylcheddol

Dyfernir Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH i fyfyrwyr llwyddiannus.

Gofynion mynediad

 • Mae angen gwybodaeth sylfaenol am Iechyd a Diogelwch i ddilyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau addysgu yn y dosbarth.

Asesiad

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd rhaid i chi:

 • sefyll arholiad 22 cwestiwn
 • gyflwyno prosiect ar asesiad risg a gynhaliwyd yn eich gweithle

I dderbyn tystysgrif, rhaid llwyddo yn nwy elfen yr asesiad.

Dilyniant

NEBOSH General

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur