Prosiectau

Darganfyddwch sut y gall eich busnes elwa o gael mynediad at gyllid a chymorth trwy un o'n prosiectau arloesol.

Logo digidol gwyrdd

Academi Ddigidol Werdd

Mae Digidol Gwyrdd yn eich galluogi i leihau eich ôl-troed carbon busnes a chyflwyno technolegau digidol newydd i redeg eich busnes gyda hyder.

Dewch i wybod mwy...
Dysgwr ar alwad video

Sgiliau Cyflogwyr Gogledd Cymru: Cyllid i Lenwi Bylchau mewn Sgiliau

Mae’r Prosiect Sgiliau Cyflogwyr Gogledd Cymru yn darparu hyfforddiant a ariennir yn llawn i fusnesau ac unigolion yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy...
ADRA yn CIST Llangefni

Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd

Darparu hyfforddiant a sgiliau blaengar mewn datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy ac ôl-osod ym Mhenygroes yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy...