Prosiectau

Darganfyddwch sut y gall eich busnes elwa o gael mynediad at gyllid a chymorth trwy un o'n prosiectau arloesol.

CIST - Prosiect Sero Net Gwynedd

Rheoli'r heriau sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio stoc dai Gwynedd.

Dewch y wybod mwy...

Academi Ddigidol Werdd

Mae Digidol Gwyrdd yn eich galluogi i leihau eich ôl-troed carbon busnes a chyflwyno technolegau digidol newydd i redeg eich busnes gyda hyder.

Dewch y wybod mwy...

Hwb Arloesi Llandudno ar gyfer Twristiaeth

Nod y prosiect £825,000 hwn a ariennir gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU, mewn partneriaeth â Mostyn Estates, yw ysbrydoli, ysgogi a chreu arloesedd ym maes twristiaeth yn Llandudno.

Dewch y wybod mwy...