Newyddion

Darllenwch y straeon newyddion diweddaraf

Bethan McCrohan a Martin Noble o cwmni Babcock

Cydnabod y Bartneriaeth Rhwng Busnes@LlandrilloMenai a Chwmni Babcock mewn Gwobrau Cenedlaethol

Mae partneriaeth strategol rhwng y darparwr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith arbenigol Busnes@LlandrilloMenai a Babcock International Group wedi’i chydnabod yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yng Nghasnewydd.

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain

Enillydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Ar ôl ennill y sioe ar C4, aeth Gareth Griffith-Swain, sylfaenydd Fungi Foods, ati i gynhyrchu ei fadarch Pigau Barfog sych ar raddfa ddiwydiannol yn y ganolfan yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain ar 'Aldi's Next Big Thing' gyda'i gynnyrch, Fungi Foods, Madarch Pigau Barfog wedi'u Sychu

Cystadleuydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Cyn ei ymddangosiad ar raglen Channel 4, dywedodd Gareth Griffith-Swain fod y ganolfan wedi bod yn 'hanfodol' i'w gwmni newydd - Fungi Foods

Dewch i wybod mwy
Llun grwp SP Energy Networks yn CIST Llangefni

Hwb sgiliau y mae galw mawr amdanynt i Ogledd a Chanolbarth Cymru

Mae SP Energy Networks a’r darparwr hyfforddiant arbenigol Busnes@LlandrilloMenai wedi ffurfio partneriaeth i ddarparu sgiliau y mae galw mawr amdanynt i ddarpar weithwyr yn y sector ynni ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Datgloi Cyfleoedd: ‘Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Dewch i weld sut y gall eich cwmni elwa ar Gyllid Newydd gan Lywodraeth y DU sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Roberts - Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Mae Gwenllian Roberts, cyn Gyfarwyddwr OFWAT a chyn Brif Swyddog Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Busnes@LlandrilloMenai fel Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol.

Dewch i wybod mwy
Tim Academi Ddigidol Werdd

Cyfle i fusnesau Gogledd Cymru i ymuno â rhaglen sero net £1.4 miliwn

Mae menter wedi’i lansio i gefnogi busnesau micro, bach a chanolig yng Ngogledd Cymru i wireddu manteision gwella sgiliau a chreu cynlluniau digidol a sero net.

Dewch i wybod mwy
Babcock Aviation apprentices and trainer at RAF Valley.

Rhaglen brentisiaethau Babcock yn RAF y Fali, esiampl o gydweithio

Mae tîm o brentisiaid yn chwarae rôl bwysig wrth helpu i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o beilotiaid awyrennau ymladd trwy gynnal a chadw y jetiau Hawk T2 sy'n hedfan yn RAF y Fali ar Ynys Môn.

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Datgloi Cyfleoedd: ‘Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Dewch i weld sut y gall eich cwmni elwa ar Gyllid Newydd gan Lywodraeth y DU sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Eleri Davies, sydd yn rownd derfynol Prentis y Flwyddyn.

Prentis sy’n gyfrifydd medal aur am i'w gyrfa wneud gwahaniaeth

Mae Eleri Davies yn prentis AAT gyda Busnes@LlandrilloMenai, yn gyfrifydd medal aur, ac mae’n benderfynol o wneud gwahaniaeth yn ei gyrfa sy'n cael ei mireinio drwy ddefnyddio prentisiaethau.

Dewch i wybod mwy

Pagination