Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynllun Hepgor Ffioedd i Israddedigion

Gall myfyrwyr rhan-amser cymwys wneud cais am gael hepgor ffioedd er mwyn talu cost astudio hyd at 20 credyd o fodiwlau Addysg Uwch mewn un flwyddyn academaidd.

Gall myfyrwyr rhan-amser cymwys wneud cais am gael hepgor ffioedd er mwyn talu cost astudio hyd at 20 credyd o fodiwlau Addysg Uwch mewn un flwyddyn academaidd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud ymholiadau cysylltwch â degrees@gllm.ac.uk

Y modiwlau sydd ar gael ar gyfer 2023-2024 yw:

Busnes a Rheoli

Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr:
Dyddiad dechrau: Dydd Iau 14 Medi, 3.30-5.15pm am 30 wythnos

Cyfrifiadura a TG

Creu a Rheoli Gwefannau Hygyrch:
Dyddiad dechrau: Dydd Llun 11 Medi, 9-11am am 30 wythnos

Cyflwyniad i Fodelu ac Animeiddio 3D:
Dyddiad dechrau: Dydd Llun 11 Medi, 9-11am am 30 wythnos

Cyflwyniad i Raglennu:
Dyddiad dechrau: Dydd Llun 11 Medi, 11am-1pm am 30 wythnos

Rhaglennu Sylfaenol:
Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 12 Medi, 11am-1pm am 30 wythnos

Cyfryngau

Cynhyrchu Aml-gamera:
Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 16 Ionawr, 9-11am am 15 wythnos

Sgiliau Technegol Hanfodol:
Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 12 Medi, 9-11am am 15 wythnos

Hyfforddiant Athrawon

Paratoi i Addysgu:
Dyddiad dechrau: Dydd Iau 14 Medi am 10 wythnos

Paratoi i Addysgu:
Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 9 Ionawr am 10 wythnos

Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur