Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rhoi'r sylw ar Drin Gwallt a Therapi Harddwch

Mae’r Grŵp yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Francesco sy’n adnabyddus iawn ac wedi ennill llu o wobrau.

Darperir eich hyfforddiant mewn salon o’r radd flaenaf a chewch eich dysgu sut i ddefnyddio’r technegau a’r cynhyrchion diweddaraf, yn cynnwys rhai Wella, Goldwell, Dermalogica a Tan Truth.

Mae’r Grŵp yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Francesco sy’n adnabyddus iawn ac wedi ennill llu o wobrau.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth flynyddol a gynhelir yn y coleg gerbron cyflogwyr lleol, yn ymweld ag arddangosfeydd cenedlaethol ac yn cael

profiad gwaith. Bob blwyddyn, mae ein myfyrwyr yn ennill cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Gwaith Barbwr
  • Therapi Harddwch
  • Ffasiwn, Theatr a Chyfryngau
  • Trin Gwallt
  • Therapi Tylino
  • Technoleg Ewinedd
  • Therapi Sba