Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dylai unrhyw un sy'n gweithio gyda systemau dŵr oer, boed hynny mewn eiddo domestig neu eiddo masnachol neu ar unrhyw brif gyflenwad dŵr, feddu ar y cymhwyster hwn i gydymffurfio â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999.

Meysydd diddordeb:

 • Atal ôl-lifiad
 • Anghydfod
 • Gorfodaeth
 • Gosod
 • Gosod/Ansawdd Dŵr
 • Diffyg cydymffurfio
 • Hysbysiad
 • Lleddfiad
 • Gofynion Ffitiadau Dŵr
 • Defnyddio Dŵr
 • Ansawdd Dŵr

Ffi: £195

Gofynion mynediad

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn blymwr hollol gymwys sy'n dymuno ennyn cydnabyddiaeth Watersafe i hunanardystio gosodiadau.

Cyflwyniad

 • Theori yn unig fydd yr asesiad gyda llyfr agored.

Asesiad

 • asesiad gyda llyfr agored 3 awr

Dilyniant

Wedi i chi gwblhau'r asesiad, cewch gofrestru gyda Watersafe a hunanardystio eich gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol